Հաշվետվություն

2022թ.-երկրորդ-եռամսյակի-ֆինանսական-հաշվետվություն 20..07.2022թ.

 

2021թ. չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 10.01.2022թ.

 

2021թ. երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 11.10.2021թ.

 

2021թ. երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն 15.07.2021թ.

 

2021թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություն 12.04.2021թ.

 

2020 թ. չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն    23.01.2021թ.

 

2020թ. երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն  17.10.2020թ.

 

2020թ. երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն  05. 08.2020թ.

 

2020թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություն  23. 04.2020թ.

 

2019 թ. չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն    21.01.2020թ.

 

2018 թ. չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն   21.01.2019թ.

 

2018թ. երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն    15.10.2018թ.

 

2018թ. երկրորդ եռամսյակի հաշվետվություն   10.07.2018թ.

 

2018թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվություն 10.04.2018թ.

 

2017թ. չորրորդ եռամսյակի հաշվետվություն  19.01.2018թ.

 

Բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի-կանխատեսում-2018 14.12.2017թ.

 

Բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի-կանխատեսում-2018 15.11.2017թ.

 

2017թ. երրորդ եռամսյակի հաշվետվություն  11.10.2017թ.

 

Բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի-կանխատեսում-2018 06.10.2017թ.

 

Հաշվետվություն_տարրական_երկրորդ եռամսյակ 30.06.2017թ.

Հաշվետվություն_հիմնական_երկրորդ եռամսյակ 30.06.2017թ.

Հաշվետվություն_ավագ_երկրորդ եռամսյակ 30.06.2017թ.

 

Հաշվետվություն_տարրական_առաջին եռամսյակ 31.03.2017թ.

Հաշվետվություն_հիմնական_առաջին եռամսյակ 31.03.2017թ.

Հաշվետվություն_ավագ_առաջին եռամսյակ 31.03.2017թ.

 

2017թ առաջին եռամսյակի հաշվետվություն Excel

 

Բյուջե նախահաշիվ տարրական դպրոց 13.03.2017թ.

Բյուջե նախահաշիվ հիմնական դպրոց 13.03.2017թ.

Բյուջե նախահաշիվ ավագ դպրոց 13.03.2017թ.

Հաստիքացուցակ_2017

 

Բյուջե_նախահաշիվ_տարրական 2016թ.

Բյուջե_նախահաշիվ_հիմնական 2016թ.

Բյուջե_նախահաշիվ_ավագ 2016թ.

Հաշվետվություն _տարրական

Հաշվետվություն _հիմնական

Հաշվետվություն _ավագ